Uiteraard heb je bij Outdoor Cooking Experience Center recht op garantie.

Uiteraard krijg je minimaal de fabrieksgarantie en service op de producten die je bij Outdoor Cooking Experience Center koopt. Bij sommige producten varieert dit zelfs van 5 jaar tot levenslang. De garantievoorwaarden gelden bij normaal particulier gebruik.

Een door Outdoor Cooking Experience Center, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de wettelijke rechten van jou als klant. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er in redelijkheid van mag verwachten.

Je kunt er voor kiezen om het defect/ serviceverzoek van het product bij ons te melden, waarna wij de storing aan de desbetreffende fabrikant/importeur doorgeven. Maar je mag ook het defect rechtstreeks bij de fabrikant melden.